NAROČANJE IN INFORMACIJE ZA LOGOPEDSKE IN SURDOPEDAGOŠKE OBRAVNAVE

vsak dan od 10.00 do 12.00
 
040 785 695 (Dijana Marič Tomše)
 

 

MATEJA GAČNIK, ambulanta 8     

V PRIPRAVI!

TOREK SREDA PETEK
     

 

 

BARBARA ROT, ambulanta 6   

V PRIPRAVI!

PONEDELJEK TOREK SREDA ČETRTEK PETEK
         

 

 

POLONA BARIČ, ambulanta 4

V PRIPRAVI!

PONEDELJEK TOREK SREDA ČETRTEK PETEK
         

 

 

Zdravstvena dejavnost